Sunday, December 29, 2013

Padang Pandjang Tempo Doeloe

Brug op de weg naar Padang-Pandjang 1894

De Oude Postweg bij Padang Pandjang 1880

De weg naar Fort de Kock te Padang Panjang, West-Sumatra 1900

Padang Pandjang 1880

Familiehuis en rijstschuur in de streek tussen Padang Pandjang 1890

Een stopplaats van de trein te Köln Baroe aan Sumatra's Westkust 1900

Weg met links en rechts tuinen en aantal slapende honden Padang-Pandjang 1895Sumber Foto :
http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/zoekresultaten/pagina/6/west%20sumatra/%28cql.serverChoice%20all%20west%20%20AND%20sumatra%29

No comments:

Post a Comment