Monday, October 1, 2012

RANAH MINANG : Nama Jalan Tempo Doeloe di Kota Padang

Berbicara mengenai keberadaan jalan-jalan dipusat kota Padang, ini tidak terlepas dari kehadiran kolonial Belanda dikota Padang, hampir semua jalan-jalan didalam kota (Muara, Kampung Jawa, Simpang Haru, Jati, Sudirman, Raden Saleh, Purus) adalah peninggalan Belanda, keberadaan jalan-jalan tersebut tidak mengalami perubahan sampai sekarang, yang berubah adalah nama-nama jalan yang sebelumnya berbau kolonial, menjadi nama-nama jalan khas Indonesia, walaupun ada beberapa nama yang masih bertahan sampai saat ini.

Berikut Peta Kota Padang tahun 1915 zaman kolonial Belanda yang memuat nama-nama jalan dikota Padang tempo dulu.


1. Peperlaan   =  Jln. Raden Saleh / Jln. KH.Ahmad Dahlan.
2. Oejoeng Belantoeng  = Jln. Rasuna Said.
3. Oejoeng Goeroen = Jln. Mangun Sarkoro.
4. Peoroesweg = Jln. Ujung Gurun .

5. Belantoengweg = Jln. Sudirman.
Jalan Sudirman Tempo Doeloe
(Belantoeng/ Ex. SMA 1 Sekarang)
6. Belantoengweg Ketjil  =  Jln. A..Yani
7. Laanchiess  =  Jln. Abdul Muis
8. Bandar Peoroes  =  Jln. Bandar Purus
9. Verlengde Belantoeng Ketjil  =  Jln.Olo Ladang
10. Poeroes  =  Jln.Veteran
11. Damarstraat  =  Jln. Damar
12. Damardwar straat  =  Jln.Damar 1
13. Verlangde belakang Olo  =  Jln.Ujung Belakang Olo
14. Oejoeng Pandanstraat  =  Jln. Koto Marapak
15. Belakang Olo  =  Jln. Belakang Olo
16.  Tapi Bandarweg   =  Jln.Bandar Gereja
17. Van Bossesrtaat  =  Jln. Pattimura
18. Verlengde Djawa Dalamstraat  =  Jln.Rohana Kudus
19. Djawa Dalamstraat  =  Jln. Permindo
20. Slingerlaan  =  Jln. Ratulangi
21. Kampoeng Djawaweg  =  Jln. Pasar Baru/ Bioskop Raya

Clock Tower Tempo Doeloe (Bundaran Air Mancur sekarang).

22. Kandangweg  =  Jln. Agus Salim
23. Sawahanweg  =  Jln. Sawahan
24. Bentengweg  =  Jln. Bagindo Aziz Chan /Hotel Padang

Kantor Pos Tempo Doeloe (Masih dilokasi yang sama dengan Kantor Pos sekarang).
Bentengweg (Sekarang Jln. Bagindo Aziz Chan).

25. Raaffweg  =  Jln. M.Yamin/Balaikota
Raaffweg (Jln didepan Balaikota sekarang)
26. Terandam  =  Jln. Proklamasi
27. Hospitalweg  =  Jln. Proklamasi

28, Societeitweg   =  Jln. Bagindo Aziz Chan/Gedung Bagindo Aziz Chan
Gedung Bagindo Aziz Chan Tempo Doeloe.
Central Telefonkantoor (Telkom Bagindo Aziz Chan sekarang).

29. Alang Lawasweg = Jln. M. Thamrin

30. Pasar Djawaweg = Jln. Pasar Raya
31. Kampoeng Baroe = Jln. M. Yamin/SPR
32. Gantingweg = Jln. Ganting
33. Nieuwe Gantingweg = Jln. M. Thamrin/arah Seberang Padang
34. Kampementsweg = Jln.Sisingamangaraja/Rs.Ganting

35. Nieuwe Kampementsweg =Jln. Singamangaraja/SD Kartika

36. Parak Pisangweg = Jln.Parak Pisang
37. Nieuwe Parak Gadang = Jln. Parak Gadang
38. Simpang Haroe = Jln. Sutomo/SMK Muhammdiyah

39. Stationweg = Jln. Stasiun

40. Djatilaan = Jln. Perintis Kemerdekaan
41. Pasar Moedik = Jln. Pasar Mudik
42. Nieuwe Pasar Moedik = Palinggam
43. Ranaweg = Jln. Ranah
44. Kampoeng Niasweg = Jln. Kmp. Nias / AR. Hakim
45. Pasar Hilir = Pasar Hilir
46. Belakang Pasar Hilir =

47. Poeloe Aer  = Jln.Pulau Air
Stasiun Pulau Air Tempo Doeloe.

48. Palinggam = Jln. Palinggam
49. Pasar Batipuh = Jln. Pasar Batipuh
50. Pasar Malintang = Pasar Malintang
51. Nieuwe Kampoeng Nias = Jln. Kampung Nias V
52. Hiligooweg = Jln. Hiligoo

53. Pasar Ambatjang = Jln. Pasar Ambacang/Hotel Ambacang
Pertigaan Hotel Ambatjang Tempo Doeloe.

54. Oude Cantineweg = Jln. Karya
55. Sshoolweg = Jln. Bundo Kandung

56. Goeroen Ketjilweg = Jln. Bundo Kandung/Bumi Minang Hotel

57. Pondok = Jln. Pondok

58. Tapi Pasang = Jln. Tepi Pasang
59. Ujung Bandarstraat = Jln. Dobi
60. Belakang Pondokweg= Jln. Belakang Pondok
61. Poelau Karamweg = Jln. Pulau Karam
62. Pasar Borongweg = Jln. Pasar Borong
63. Pasar Kodja = Blkng Rumah Duka HBT

64. China Kerkstraat = Jln. Kelenteng

65. Kampoeng Sebelahweg = Jln. Kampung Sebelah

66. Nipalaan = Jln. Nipah

67. Greeve Kade = Jln. Arau

68. Moeara = Jln. Muara / Depan Penjara

69. Nieuweweg  = Jln. HOS. Cokroaminoto
70. Goeroenweg  = Jln. Hayam Wuruk

 71. Prinsstraat = Jln. Gereja
(Hotel Muara Tempo Dulu)
72. Wilhelminastraat = Jln. Diponegoro

73. Zeestraat = Jln.Pintas Hayam Wuruk - Samudra [Lap.Tennis]
74. Kerkstraat = Jln. W.Mongonsodi

75. Strandweg = Jln. Samudera

76. Justitielaan = Jln. Pancasila
77. Willem III Straat = Jln.Khairil Anwar
78. Parak Kerambil = Jln. Hang Tuah
79. Depotweg = Jln. Diponegoro
80. Belakang Tangsiweg = Jln. M.Yamin
81. Balai Baroe = Jln.Pasar Baroe (Raya Theatre)
82. Emmalaan = Jln.Chairil Anwar (Don Bosco)
83. Handelskade = Kelenteng Tepi Muara
84. Plein van Rome = Jln.Iman Bonjol (Nusantara Building)
85. Plein van Rome Dwarsweg = Jln. Hasanuddin (Samping Telkom Iman Bonjol)
86. Sungai Bongweg  = Jln.Sungai Bong

87. Oloweg = Jln. Pemuda
Sumber : http://kitlv.pictura-dp.nl/all-images/indeling/detail/form/advanced/start/1?q_searchfield=padang&f_entiteit_titel[0]=Maps

3 comments: